Blok dokumentů FAMU 0+

H. Valentová, A. Culková, M. Dvořáková, ČR 2000, 83 min

ZACHYCENÍM DOTEKU: Zaznamenáním lidského těla na papír – na povrch filmové suroviny vzniká otisk, zpráva o člověku, o jeho přítomnosti zde. / IF (PRESENCE OF) {ARTIFICIAL INTELLIGENCE ();}: Přítomnost se stává okamžikem rozhraní a zjevuje otázky zavěšené do časoprostoru. V jakou podobu se seskupuje mentální vklad člověka trávícího stále více času před bledě blikajícími monitory našich osobních počítačů? Ve virtuální bytost, která svou podobou utvořenou z nehmotného svalstva 0 a 1 může připomínat člověka? Nakolik jsou nám pochopitelné pochody- procesy jejího vlastního generovaného chování a smýšlení, které se odehrávají v nonprostoru? / INTERNÍ SDĚLENÍ VE VĚCI ÚŘEDNÍ: Veselá studie o úřednících, v níž autorka na základě bohaté dokumentace takřka etymologické povahy popisuje proměny či naopak nehybnost úředního tvora v době, kdy se musí přizpůsobovat vnějším vlivům požadavků a nařízení evropské unie. / ČEKÁNÍ NA WIDORA: Varhanní hudba, lidé a jejich životní osudy pod klenbou jednoho z pražských kostelů. / JARMILA SE VRÁTILA!: Svůj život protančila a jak o sobě s úsměvem říká, chtěla by jednou dotančit až k vlastní rakvičce. Jarmila neztrácí chuť do života a dennodenně ji rozdává i ostatním. Přesto se rozhodla po 28 letech strávených v USA vrátit zpět do Čech, aby zde svůj život uzavřela. // partnerem večera katedra dokumentární tvorby je FAMU

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.