Dessau Dancers 0+

Jan Martin Scharf, D 2014, německy / české a anglické titulky, 90 min
Dessau Dancers

Nic není lepšího než zakázané ovoce. Když Frank a jeho kamarádi roku 1985 díky americkému filmu Beat Street objeví break dance, ihned novému druhu tance propadají. Komunističtí aparátčíci novinku ze Západu pozorují se znepokojením. Brzy je ale jasné, že nový trend je mezi mládeží až příliš populární a nepůjde snadno zastavit – a proto se pokusí tanečníky získat na svou stranu. Ale představa režimu o „akrobatickém tanci“ a duch break dance jsou zkrátka neslučitelné světy…

Jan Martin Scharf vtipně inscenuje dlouho nepoznanou stránku NDR. Osmdesátá léta v jeho podání ve východním Německu jsou však spíše snem z jiného světa, než pokusem kriticky reflektovat historii. Z dálky zdraví „Flashdance“…

Německý taneční film? To je přinejmenším neobvyklé!

 

Nichts schmeckt besser als verbotene Früchte. Als Frank und seine Freunde 1985 durch den amerikanischen Film „Beat Street“ den Breakdance entdecken, verfallen sie ihm regelrecht. Die DDR-Apparatschiks beobachten die Neuheit aus dem Westen kritisch. Als klar ist, dass der Trend nicht so leicht aufzuhalten ist, versuchen sie die Tänzer für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Aber die Vorstellungen von akrobatischem Schautanz und die Seele des Breakdance lassen sich nicht miteinander vereinbaren…

Humorvoll inszeniert Jan Martin Scharf eine lange unbekannte Seite der DDR. Die 80er Jahre in Ostdeutschland sind bei ihm jedoch eher ein Traum aus einer anderen Welt, als der Versuch die Geschichte kritisch zu reflektieren. „Flashdance“ lässt grüßen….

Ein deutscher Tanzfilm? Das scheint zunächst ungewöhnlich!

Hodnocení a recenze

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.