Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem 0+

Henriette Chardak, originální znění / české titulky, 90 min
Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem

Do projektu „Děti v konfliktech 20. století“ televize France 5 byl letos v dubnu zařazen také francouzský dokumentární film Děti v Terezíně a nestvůra s knírkem režisérky Henriette Chardakové podpořený pařížskou nadací a památníkem obětí holokaustu, ale i dalšími kulturními subjekty a osobami pamětníků. Vypráví o životě dětí v táboře, ale mapuje zejména osudy paní Ely Stein-Weissbergerové, která vloni v březnu, v průběhu dokončovacích prací na dokumentu, zemřela. Ještě ve svých 88 letech si ale byla schopna velmi zřetelně připomenout chvíle strávené v Terezíně, kam byla odvlečena ve svých 11 letech. Spolu s dalšími dětmi nacvičili operu Brundibár Hanse Krásy, ve které paní Ela ztvárnila roli kočky, která se staví na odpor flašinetáři a vysmívá se mu. Premiéra v Terezíně proběhla v roce 1942. Opera měla úspěch a je překvapivé, že se podařilo tuto parodii na otevřený boj proti Hitlerovi uvádět opakovaně právě v tomto táboře. Její produkce byla ovšem také zneužita k nacistické propagandě Terezína jako nově stvořeného ráje pro příslušníky židovského národa při návštěvě členů Červeného kříže ze Švýcarska.

Paní Ela Stein-Weissbergerová patří k těm, kteří hrůzy války přežili. Svědčí o tom, jak ji slova opery „Brundibár je poražen, tyran prohrál, my jsme zvítězili a už se nebojíme…“ držela při životě; znovu a znovu jí dodávala naději. Až do svého stáří byla zvána na představení opery Brundibár, která se konala po celém světě. Často se na poslední scénu připojila k dětem na jevišti a zazpívala si ji s nimi. V dokumentu hovoří anglicky, ale jakmile se jedná o slova opery, přechází do plynné češtiny.

Film je opatřen českými titulky. Po projekci bude následovat debata s režisérkou filmu Henriette Chardakovou a s paní Evou Lustigovou, která se na přípravě dokumentu také podílela. Překlad z francouzského jazyka bude zajištěn.

Pořádá Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU.

Vstup zdarma.

Událost na Facebooku

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.