Felvidék - Horní země (Realita progresivně) 0+

(Felvidék – Horná zem), Vladislava Plančíková, SK, CZ 2014, slovenská verze, 75 min

FELVIDÉK ­ HORNÍ ZEMĚ
(REALITA PROGRESIVNĚ)

Moderní dokumentární film a zároveň autoportrét mladé talentované režisérky Vlaďky Plančíkové byl úspešně uvedený i na MFDF Jihlava a v rámci silné slovenské dokumentaristiky představuje jedinečný projekt. Felvidék ­ Horní země není klasickým pseudohumanistickým dokumentem, ale témeř experimentálním dílem na pomezí sebereflexívního a animovaného dokumentu a otevírá tabuizované téma odsouvání obyvatelstva na slovensko­maďarském pohraničí.

FELVIDÉK - HORNÍ ZEMĚ, Felvidék ­ Horná zem, SK-CZ , 2014, 75 min

Režisérka Vladislava Plančíková hledá své kořeny a nemůže nenarazit na slovensko­maďarské vztahy, které osudy její rodiny v minulém století formovaly. Osobní výpovědí o svém rodinném zázemí pomáhá autorka divákům pochopit osudovost a nadčasovost dávno vytěsněných událostí, které však stále rezonují v aktuální a tabuizované otázce slovensko­maďarských vztahů. Co neřeknou pamětníci a co neukáží archivní materiály, ilustruje autorka animovaným vyprávěním mimořádné kvality. Kromě osobní historie je film zároveň i obecnější úvahou o tom, co pro člověka znamená rodná zem a národnost.

Hodnocení a recenze

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.