Genderové konfrontace 0+

(Gendered Confrontations), Various, USA 2000, anglicky / simultánní překlad, 114 min

1. Art Herstory
Hermine Fried | 22 min | 1974
V jednom ze svých nejlepších videích, jehož název si pohrává se slovní přesmyčkou mezi „history“ (znamenajícím „dějiny“, ale také „his story“ – „jeho příběh“) a „herstory“ („her story“ – „její příběh“), se Hermine Fried sama instaluje do rolí modelů nejrůznějších významných malířských pláten euro-amerických dějin umění. Ovlivněni jejím humorným výpadem přestáváme vnímat čas a už ani nerozlišujeme, kdy je Hermin Fried v obraze, kdy mimo plátno, v ateliéru nebo mimo něj.

2. Female Sensibility - Ženská citlivost
Lynda Benglis | 13 min | 1973
Dvě výrazně nalíčené ženy, střídající se ve vedoucí úloze při vzájemném laskání a líbání, nepoukazují ani tak na jejich vlastní potěšení, jako na potěšení pozorujícího, jehož přítomnost potvrzují ženy obrácenou pozorností k objektivu kamery. V duchu feministické filmové teorie, popisující význam tzv. mužského pohledu jako určujícího a upřednostňovaného,se situace stává naléhavým prohlášením o sexuální politice, dívání se a o rozdělení společenských rolí. Video Female Sensibility Lyndy Benglis patří ke klíčovým dílům raného feministického videa.

3. Ama L'Uomo Tuo - Miluj svého muže
Cara DeVito | výňatek 8 min | 1975
Tento pečlivě strukturovaný dokument se zaměřuje na vnitřní portrét charakterových rysů Adeline LeJudas, babičky samotné autorky videa Cary DeVito, který se postupem času stává ostrou společenskou kritikou patriarchální společnosti. Snímek Ama L'Uomo Tuo je založen na metodě sdílení osobních příběhů, která se běžně praktikovala v hnutích za práva žen a emancipačních skupinách rozšířených v sedmdesátých letech.

4. The Mom Tapes - Video o mámě
Ilene Segalove | 28 min | 1974
Ilene Segalová věnovala několik krátkých snímků vztahu se svou matkou. Autorčina volba tématu patří k celé linii feministického videoartu valorizujícího ženskou životní zkušenost jako hodnou uměleckého záznamu. Segalová naslouchá vyprávěním své matky, jejím radám a se zájmem sleduje její každodenní činnosti. Výsledkem je aktuální portrét vztahu matky a dcery, dojemně prostý jakéhokoli napětí a plný specifického humoru.

5. Primal Scenes - Prvotní scény
Linda Montano | 9 min | 1980
Přes zrnité černobílé záběry rodící ženy čte Linda Montano, autorka videa, příběh sexuálního sebeobjevení jeptišky – sestra Joana si stále více uvědomuje senzualitu a sexualitu svého těla. Prvotní scény jsou vynikajícím dílem o ženské erotice, zaměřujícím se na ženu, jež si je vědoma sexuální síly a tajuplnosti svého těla.

6. Nun and Deviant - Jeptiška a deviant
Nancy Angelo | 20 min | 1976
Jeptiška a deviant Nancy Angelo může posloužit jako klasický příklad feministické performance ze 70. let, jež často pracovala s autobiografickým sdělením autorky a v emancipačním duchu se zaměřovala na, vývoj osobnosti a prosazení nové identity ženy. Ve snímku Jeptiška a deviant získají všechny účinkující, představitelky rolí i skutečné ženy, šťastnější svobodnější identitu.

7. Vital statistics of a Citizen, Simply Obtained - Důležitá statistika, Snadno nabyto
Martha Rosler | 39 min | 1977
Martha Rosler se ve svém díle zaměřila na společenskou standardizaci ženského těla a kritizuje přístup „objektivního“ nebo vědeckého hodnocení, která mají za výsledek odosobnění a podmanění žen. V tomto snímku poukazuje Martha Rosler na ženské tělo jako na předmět ideologického boje, oběť fyzické nadvlády, která degraduje, ponižuje a utlačuje ženy.

uvádí: Martina Pachmanová

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.