Gesta odporu 0+

(Gestures of Resistance), Olga Stefan, RO 2019, rumunsky, slovensky, česky / české titulky, 60 min

„Povinnost angažovat se v odporu začíná ve chvíli, kdy je lidem ubližováno a jejich práva jsou pošlapávána“ Simon Wiesenthal

Dokumentární film „Gesta odporu“ spojují osobní svědectví některých posledních přeživších holocaustu z Rumunska, České republiky a Slovenska. Každý z nich vypráví o tom, jakým způsobem naplňoval odpor proti fašismu. V první kapitole filmu se mluví o ozbrojeném odporu, ve druhé části o občansko-politickém odporu, ve 3. kapitole pak o vzdoru prostřednictvím umění a v poslední části filmu je prostředkem odporu solidarita s druhými.

Skrze osobní příběhy a vzpomínky zkoumají tvůrci relevanci takových postojů v dnešní společnosti. Jak se hlavní protagonisté cítí, když pravicová politická hnutí získávají v Evropě dnes opět moc? Lze použít jejich příběhy k tomu, abychom odolali současným tendencím?

Snímek „Gesta odporu/ Gestures of Resistance“ splétá filmové záběry z dnešních protestních hnutí s natočenými svědectvími hlavních protagonistů, archivní materiály i umělecká díla, která zobrazují antifašistický odpor. Tvůrci se snaží najít cestu, která přetváří naši přítomnost a budoucnost – aby byla cestou rovnosti a spravedlnosti pro všechny. A zároveň oslovují diváky, aby pomohli neuzavírat společnost, ve které žijeme. Před tím, než bude příliš pozdě.

Film byl vytvořen pro projekt „The Future of Memory: Educating about Yesterday for a better Tomorrow“ a financovaný s podporou Evropské komise.

Produkce: Uma Ed Romania Association.
Ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s. a Bratislava Policy Institute.

Po filmu následuje hodinová debata s autory dokumentu a paní Erikou Bezdíčkovou, která je jednou ze svědkyň, jež ve filmu také
vystupuje. Debata bude konsekutivně tlumočena z anglického jazyka.

Událost na Facebooku.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.