Kde domov můj (debata) 0+

120 min

Jaká je identita lidí, do jejichž osudu v různých etapách posledních sta let přímo či nepřímo zasáhla zkušenost exilu? Jaké to bylo odejít z území Čech či Moravy a hledat domov jinde? Diskutovat přijedou významní představitelé současného politického a společenského života a zabývat se budou otázkou domova nejen v jeho aspektu soukromí, ale také v jeho širším, národním a evropském kontextu.

Pokud platí, že „státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“ (Tomáš Garrigue Masaryk), chceme s blížícím se výročím zahájit reflexi událostí roku 1918. Proti komu a proti čemu se vlastně prosazovala „myšlenka státu československého?“, ptáme se sto let od intronizace posledního moravského markraběte a českého krále, císaře Karla Habsburského. Středoevropské veřejnosti jeho postavu, priority a vize mnohovrstevně zahalují předsudky, neznalost i řada paradoxů. K nim patří také fakt, že ač měl být Karel vrcholným představitelem moci utlačující Slovany, prohlásil ho první slovanský papež Jan Pavel II. v roce 2004 za blahoslaveného.

Diskutující:

Bernd Posselt – německý politik a novinář, mluvčí Sudetoněmeckého zemského spolku. Jako blízký spolupracovník Otty Habsburského podporoval středoevropské disidenty a pád železné opony. V letech 1994–2014 byl poslancem Evropského parlamentu. Nositel řady ocenění a veřejných funkcí, mezi jinými předseda Panevropské unie v Německu.

Milan Horáček – německý politik českého původu. Po pronásledování emigroval v 70. letech do Německa, v letech 1983–1989 byl poslancem Bundestagu, 2004–2009 europoslancem za německou stranu zelených. Mezi lety 1991 a 2004 významně podporoval český neziskový sektor z pozice vedoucího Nadace Heinricha Bölla. Na přelomu tisíciletí inspiroval pokusy o usmíření mezi bývalými česky a německy mluvícími obyvateli města Brna.

Jiří Pehe – český politolog, spisovatel a komentátor, ředitel New York University v Praze. V 80. letech emigroval do Spojených států, vystudoval Kolumbijskou univerzitu a následně přispíval do řady prestižních médií, pracoval v Rádiu Svobodná Evropa. V letech 1997–1999 byl ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Působí v řadě nadací, na denní bázi komentuje politické a veřejné dění.

Jaroslav Šebek - český historik, pracovník Historického ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Narodil se v roce 1970, od roku 2009 vyučuje jako docent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2012  získal Cenu předsedy Akademie věd ČR za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Setkání moderuje David Macek.

Tlumočení zajištěno.

Vstup zdarma.

Debata se koná v rámci festivalu Meeting Brno.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.