Kdyby... 0+

(If ...), Lindsay Anderson, VB 1968, anglická verze / české titulky, 111 min

Název filmu je převzat ze stejnojmenné Kiplingovy básně velebící mužné vlastnosti Angličanů. Její verše tvoří poněkud ironické motto celého příběhu: “Především moudrosti nabývej a za všechno jmění své měj rozumnost.” Děj nás zavádí do prostředí středoškolské chlapecké koleje, kam bohatí rodiče posílají své synky získat dobré vzdělání. Tento prostor – hermeticky oddělený od okolního světa tlustými zdmi komplexu viktoriánských budov – nám zprostředkovává podobenství společnosti, jejíž svět je uzavřený sám do sebe a řídí se svými zákony a ustálenými zvyky vycházejícími z tradic konzervativní Anglie. Přísná hierarchie člení učitele i studenty školy na několik vrstev s odlišnými právy na existenci. Právě proti těmto projevům nerovnoprávnosti je namířen protest trojice studentů vedených Mickem Travisem (expresivně nervní Malcolm McDowell), kteří považují své profesory za nezáživné byrokraty. Nejprve se rozhodnou podnikat drobné přestupky proti školnímu řádu, za něž se jim pedagogové \"odvděčují\" tvrdými fyzickými tresty. Jejich vzpoura vrcholí známou surrealistickou vizí krvavého povstání studentů proti světu dospělých. Výrazný podíl na vyznění filmu má také kamera Miroslava Ondříčka, který využil kombinaci barevného a černobílého materiálu, aby zdůraznil rozpor mezi zcela odlišnými světy a pronikl do hloubky tématu. Andersonovo podobenství o totalitní moci vyznívá v mnoha momentech varovně i dnes. (Pavla Bergmannová)

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.