Kolik chutí má život... 0+

české znění, 75 min
Kolik chutí má život...

Projekt "Kolik chutí má život..." přináší nejlepší filmy posledního
ročníku festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL věnovaný filmům s mentálně handicapovanými herci. Filmy různých žánrů přinášejí silnou emoční atmosféru, která u mnohých diváků otevírá potřebu změnit konzumní způsob života. Právě proto navazuje zhruba hodinová beseda zaměřená na hledání správného, morálního jednání.Cílem besedy je ukázat, že hodnocení činností člověka z hlediska dobra a zla je dnes neprávem opomíjeno a že je velmi důležité upozorňovat na úskalí možnosti svobodné volby v každodenních situacích. Proto jsou v této besedě mimo jiné rozebírány pojmy láska, respekt, úcta, odpovědnost, soucit, lítost, nenávist, závist, spolutvorba, spolužití...

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.