Konference Aplikovaná behaviorální analýza (9:30 – 13:30) 0+

(Konference Aplikovaná behaviorální analýza), 240 min
Konference Aplikovaná behaviorální analýza (9:30 – 13:30)

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty MU pořádá ve spolupráci s univerzitami v Belfastu (UK) odborný seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS. Záštitu nad seminářem převzal děkan PdF MU Jiří Němec.

Na semináři vystoupí světově uznávaní odborníci v aplikaci této metody: prof. Karola Dillenburger, ředitelka Centra behaviorální analýzy a vzdělání na Queen’s University of Belfast a prof. Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti a profesor behaviorální analýzy na Ulster University. Překlad zajištěn.

Seminář je určen odborné i laické veřejnosti – zákonodárcům, zástupcům MPSV, MŠMT, MZCR, pedagogickým pracovníkům, psychologům, studentům vysokých i středních odborných škol, rodičům a blízkým osob s PAS, zástupcům neziskových organizací, zájemcům o profesní uplatnění v oboru.

Seminář je pro registrované účastníky zdarma.
Registrace probíhá na www.nadejeproautismus.cz

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.