Návrat k hranici 0+

(Au bord du fleuve, sur la frontiere sino-coréenne), Zhao Liang , ČÍN - FRA 2005, čínsko - korejsky / české podtitulky, 56 min

Režisér Zhao Liang se narodil v jižní Číně na hranicích se Severní Koreou. Do devadesátých let byly dva socialistické státy spřátelenými zeměmi a přes hranice probíhala čilá spolupráce obou diktatur. Pak ale Čína uzavřela obchodní smlouvu s Jižní Koreou. Lidé na opačných stranách řeky Yalu se náhle stali nepřáteli. Obchod i spolupráce skončily a začal těžký boj o obživu. Režisér, jako komentátor stojící mimo obraz, popisuje na svém vlastním příběhu danou oblast. Je pozorovatelem věčně tekoucí řeky, na jejíchž březích se zcela změnily společenské vazby i životní podmínky, aniž se změnilo uvažování a vnitřní ustrojení obyvatel. Skrze subjektivní optiku se před námi rýsuje přímé srovnání minulosti a přítomnosti. Představuje se nám bohatá mozaika osobních problémů a postojů k nově nastolené situaci. Film ukazuje, jak je možné lidi i osudy násilně postavit do opozice. Vzhledem k tomu, jak nesmírně obtížné je natáčet v zemi (a o zemi), kde dnes vládne nejtvrdší forma diktatury, je film Návrat k hranici také neocenitelným příspěvkem do debaty o Severní Koreji.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.