Performance a nástroje videoobrazu 0+

(Performance of Video Imaging Tools), Various, USA 2000, anglicky / simultánní překlad, 110 min

1. Calligrams - Kaligramy
Woody a Steina Vasulka | 4 min | 1970
Snímek Kaligramy autorské dvojice Stein a Woody Vasulkovi, je jedním z raných experimentů s obměňováním videozáznamu. Obraz je naskenován z monitoru tak, aby byl zachycen a zachován narušený televizní signál. Opakování horizontálně se pohybujícího videozáznamu funguje nejen jako vizuální rytmus, ale je klíčem ke konceptualizaci neohraničeného obrazu, stejně jako je tomu ve filmu.

2. Illuminatin' Sweeney - Názorný Sweeney
Skip Sweeney | 5 min | 1975
Skip Sweeney byl úspěšným raným experimentátorem se zpětnou vazbou videa. Zpětná vazba vznikne namířením kamery na monitor, ke kterému je připojena. Sweeney a jemu podobní byli fascinováni schopností této vazby generovat obrazy připomínající živoucí organismy.

3. Video Weavings - Tkaní videa
Stephen Beck | 4 min | 1976
Stehen Beck přešel od džezu k elektronické hudbě a ke konstruování elektronických nástrojů. Obrazové vzory v tomto snímku jsou založeny na barevných sekvencích v dynamických matematických řadách inspirovaných ornametálním islámským uměním.

4. Five-Minute Romp Through the IP - Pětiminutový výlet obrazovým procesorem
Dan Sandin | 4 min | 1973
V roce 1973 Dan Sandin navrhl a sestrojil videonástroj pro umělce – obrazový procesor, analogový počítač uzpůsobený pro vícečetné videovstupy. V tomto segmentu předvádí Sandin cestu kamerového signálu prostřednictvím několika základních modulů obrazových procesorů a vytváří „primitivní“ slovník efektů typických pro video.

5. Triangle in Front of Square in Front of Circle… - Trojúhelník před čtvercem před kruhem…
Dan Sandin | 3 min | 1973
V této elegantní ukázce Sandin vysvětluje chybné používání běžných jazykových pojetí a prostorových vztahů k popsání dějů uskutečnitelných na videoobrazovce. Generované obrazy se mění podle daných parametrů stanovených umělcem.

6. Video-taping - Video-páskování
Ernie Gusella | 5 min | 1974
Název snímku je slovní hříčkou odkazující k samotnému tělu snímku. Ernie Gusella používá rozdělené obrazovky, přičemž jedna polovina je elektronickým negativem té druhé. Jak pomalu odstraňuje pásku z jedné poloviny obrazovky, objevuje se přízračný negativní obraz, který mate diváka.

7. Exquisite Corpse - Výtečná mrtvola
Ernie Gusella | 5 min | 1978
Název „výtečná mrtvola“ odkazuje k oblíbené hře surrealistů, při které si skupina lidí předává přeložený kousek papíru a každý zúčastněný nakreslí na přeloženou část papíru část těla, aniž by viděl jeho zbytek. Elektronickou cestou, pomocí VideoLabu, dosahuje Ernie Gusella stejného efektu, který ve formě překládaného papíru uhranul evropské surrealisty.

8. Einsteine
Eric Siegel | 6 min | 1978
Eric Siegel, geniální dítě, sestavil svůj první televizor, když mu bylo 14 let. Jeho první videosyntetizátor sloužil ke generování instalace barevné Psychedelevize pro zásadní výstavu nazvanou “Televize jako tvůrčí medium”. Původní verze tohoto přístroje nedokázala zaznamenávat obrazy, které generovala, a proto Siegel po výstavě sestavil nový přístroj i s vylepšeným jménem „Einsteine“, který kolorováním vytváří psychedelické efekty.

9. General Motors
Phil Morton | 10 min | 1976
Film je reakcí na neschopnost místního dealera firmy General Motors opravit Mortonův Chevrolet k jeho spokojenosti. Tento snímek spojuje experimentální zobrazující techniky s dokumentací porouchaného auta. Morton předvádí své psychedelické představení s humorem a přesvědčením bojovného spotřebitele. Snímek sám se tváří jako manifest spotřebitelů.

10. Merce by Merce by Paik - Merceův Merce od Paika
Nam June Paik | 10 min | 1975
Merceův Merce od Paika je dvoudílnou poctou choreografu Merci Cunninghamovi a o konceptuálnímu umělci Marcelu Duchampovi. První část, Modré studio: pět segmentů, je inovativní prací, kterou bychom mohli nazvat videotancem Merce Cunninghama a dalšího tvůrce videí Charlese Atlase. Druhá část, jež je dílem Paika a Shigeko Kuboty, zkoumá vztah mezi každodenními gesty a formálními pojetími tance. Závěrečný střih záběrů newyorské umělecké scény, neobvyklého rozhovoru Russella Connora s Marcelem Duchampem a setkání Jaspera Johna a Lea Castelliho, provedl Nam June Paik.

11. Crossings and Meetings - Křižovatky a setkání
Ed Emshwiller | 4 min | 1974
Snímek Crossings and Meetings zkoumá audiovizuální záznam kráčejícího muže. Jednoduchý obraz rozvádí do stále složitějších permutací. Emshwiller používá různé techniky: převíjení dopředu, zpátky, opakování, zvukové modulace atd. Emshwillerovo video svým rytmickým opakováním obrazů a spojováním zvuků představuje splynutí audia, videa a tance.

12. Complex Wave Forms - Složité vlnění
Ralph Hocking | 4 min | 1977
Ve snímku Complex Wave Forms vytvořil Ralph Hocking intenzivní elektronickou krajinu přenášející pozorovatele do světa, který je abstraktní studií stvořenou ze strojem generovaných obrazů. Hockingův snímek patří k sérii krátkých experimentujících videí, která zkoumala možnosti oscilátorů.

13. Pictures of the Lost - Obrazy ztraceného
Barbara Buckner | 8 min | 1978
Barbara Buckner se přestěhovala do Rhinebecku ve státu New York, kde společně se svými kolegy umělci Garym Hillem, Davidem Jonesem a Stephenem Kolpanem žila pod vlivem woodstockého komunitního videa. Video snímek Obrazy ztraceného balancuje mezi figurací a abstrakcí a odhaluje autorčin zájem o spiritualitu. Tvoří jej dvacet dva pohybů, které přecházejí v sérii tichých, strašidelných krajin jakoby z jiného světa.

14. Video Locomotion - Videopohyb
Peer Bode | 5 min | 1978
V tomto filmu, který je poctou fotografu Edwardu Muybridgemu, je fotografický obraz kráčejícího muže převeden do videoprostoru. Pohyb vzniká přeladěním synchronizačního signálu videa, kmitáním horizontálních a vertikálních proudů, které vytváří elektronický prostor. Peer Bode tak dál variuje Muybridgeovy experimenty s persistencí zrakového vjemu.

15. Music on Triggering Surfaces - Hudba na rozrušeném povrchu
Peer Bode | 3 min | 1978
Ve snímku Music on Triggering Surfaces vytvořil Peer Bode styčnou plochu mezi audio a video systémy. Světelná hodnota (elektrické napětí) vizuálních obrazů křižovaných černou tečkou, která je vedena k oscilátoru produkujícímu audio signál, jenž se mění podle světelné atmosféry, představuje dialog mezi audio a video složkou snímku.

16. C-Trend
Woody Vasulka | 3 min | 1974
V C-Trendu, jednom z Vasulkových „dialogů s nástroji“, jsou video rastr nebo obrazovka monitoru řízeny scanovacím procesorem Rutt-Etra. Každá horizontální čára scanovaná elektronovým paprskem je převedena do grafického displeje, čímž radikálně změní světelnou hodnotu a video obraz.

17. Switch! Monitor! Drift!
Steina Vasulka | 4 min | 1976
Steina Vasulka v tomto dokumentu ateliérové krajiny zkombinovala dva kamerové signály prostřednictvím luminačního klíče. Jednu kameru připevnila na točnu, druhou namířila na první. Světelné hodnoty (luminační klíč) se postupně upravoval, aby zahrnoval širší tonální škálu, skrz kterou byl signál otáčející se kamery stále viditelnější.

uvádí: V. Janeček a M. Vojtěchovský

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.