Pět 0+

Abbas Kiarostami, FRA - ÍRÁN 2004, bez dialogů, 74 min

Pět pohledů z břehu na Kaspické moře. Každý díl se zmocňuje dění na pláži kamerou jinak vidoucí: naplavené dříví, procházející se lidé, hrající si psi, mořští ptáci a bouře rozevírající noc. Stálá hladina nejisté hlubiny, nad níž se film v opakovaném ohromení nese. Jeho čas se sklání do moře, plyne jinak, neboť střih jej míjí. Dokument čekající na detail je totálně věrný snímané realitě, přílivu a odlivu nespojitého života. Proud prožitků nad dovnitř se pohybujícími záběry tak tvoří jedinou trvalou skutečnost, pohled a film jsou jediným nerozdělným aktem, v němž se nic neděje, jenom život uplývá. Nehnutostí vzniká abstraktní obraz mohutného moře jako izolovaného tělesa. Nekonečný pohyb viditelného světa je účelem filmu, účelem vnitřním, k němuž směřuje pomíjející pohled toho, kdo se dívá a ví, že všechno se mění, všechno zaniká, jen celek zůstává. Režisér věnoval film Jasudžiro Ozuovi.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.