Pokrevní linie 0+

(Bloodline), Bruce Burgess, USA 2008, anglicky, české titulky, 113 min

Ve filmu Pokrevní linie nás režisér Bruce Burgess uvede do tajů takzvané „pokrevní konspirace“, podle níž se Ježíš Kristus oženil s Máří Magdalenou, která po jeho ukřižování uprchla na jih Francie i s jejich dítětem. Snímek Pokrevní linie, který se natáčel tři roky, se poprvé zabýval zkoumáním nového důkazu, zakopanou dřevěnou truhlicí, která skrývala předměty, jejichž stáří se datovalo na první století v Jeruzalémě a hrobem s mumií zabalenou do rubáše, na kterém byl rudý kříž.
Burgess se se svým štábem vydal pátrat po stezce templářů, kteří prý zakopali tajný poklad na jihozápadě Francie. V Paříži se Burgess setkává se dvěma muži, kteří tvrdí, že jsou představiteli Sionského převorství, tajného spolku, který prý založili templáři proto, aby mohl v budoucnu strážit tajný poklad.
V několika exkluzívních rozhovorech členové Převorství tvrdí, že jejich organizace ukrývá někde v okolí Rennes-le-Chateau na jihozápadě Francie důkaz o manželství Ježíše a Máří Magdalény a jejich potomkovi. Filmový štáb spolupracuje s anglickým dobrodruhem Benem Hammottem, který celých deset let prozkoumával hornatou oblast v okolí známého kláštera v Rennes-le-Chateau a odkrýval hrobku. Štáb se za pomoci kamery na dálkové ovládání dostává hluboko do podzemních prostor, kde na jednom podstavci objevuje mumifikované tělo zahalené do roucha, ne kterém je jasně vidět rudý kříž. Tělo bylo obklopeno předměty, které připomínaly zlaté kalichy a starodávné pergameny.
Poté, co najdou symboly, které po sobě prý v klášteře zanechal otec Bérenger Saunière, štáb odhaluje další skryté stopy a listiny, které je zavedou k zakopané dřevěné truhlici. Truhlice v sobě ukrývá alabastrovou nádobku, hliněný pohár, nádobu s mastí a hromádku mincí, které pracovníci Britského muzea a bibličtí archeologové označili za jeruzalémské platidlo z prvního století.
Burgess se svým štábem si spojují dohromady rané dějiny templářů z této oblasti, legendu o Máří Magdaléně, zakopané předměty v Rennes-le-Chateau a ohromující objev hrobky a začínají věřit tomu, že právě nalezli důkaz o pokrevní spřízněnosti.

Po projekci následuje moderovaná diskuse, které se zúčastní: Tim Wallace Murphy, Rosa De Sar (RNDr. Mgr. Hana Blochová), Mgr. Pavel Veselý a Kalyani P. Mašková.

Vstupné:
Ztracený ježíšův hrob + diskuse 150 Kč
Pokrevní línie + diskuse 150 Kč
Vstupné na celý večer 250 Kč (dva filmy + dvě diskuse)

Hodnocení a recenze

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.