Příběhy hraničářského psa 0+

(Les mémoires d'un chien-frontiere), Karel Prokop, F 1998, francouzsko-česko-rusko-anglicko-německy/ francouzské titulky / simultánní překlad do češtiny, 58 min
Příběhy hraničářského psa

Na konci 40. let je Evropa rozdělena železnou oponou. Na straně lidových demokracií doprovázejí pohraničníky policejní psi, kteří prošli speciálním výcvikem, aby uměli identifi kovat třídního nepřítele. Autobiografi cké vyprávění jednoho z těchto psů, od jeho narození v policejním psinci až po odchod do psího důchodu, nás netradičním způsobem seznamuje s dějinami střední Evropy – poválečnými lety, peripetiemi studené války, technologickým vývojem pohraniční stráže i normalizací, až do roku 1989, kdy se otevírají hranice a starý nemocný pes přihlíží zhroucení svého světa.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.