Pustelnikové v horách 0+

Mirek Dembinski, PL 2008, polsky / anglické titulky, 59 min

Hlavními hrdiny jsou: himalájský alpinista Piotr Pustelnik - otec - a horolezci Adam a Pawel Pustelnikové - synové. Cílem filmu je ukázat rozdíl v jejich přístupu k horám i v širším měřítku - k životu jako takovému. Srovnání těchto přístupů má za úkol vést k hlubšímu zamyšlení nad univerzálním problémem „konfliktem generací“. Formální přístup založený na dvou různých filmařských stylech (na klasickém, autentickém v případě otce a na uvolněných videoklipech v případě synů) představuje autorův originální způsob vyprávění příběhu.

Partnerem večera je Mezinárodní filmový festival o životním prostředí Ekofilm.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.