Upír Nosferatu + Odnaha 0+

Friedrich W. Murnau , D 1922, české mezititulky, 70 min

Podstatnou složkou Bio|Fonie je fůze dvou navenek rozdílných uměleckých prostředků - filmu a živé hudby.

Kapela Odnaha z Jablunkova se svým hudebním vystoupením naživo připojí k promítání filmu Upír Nosferatu z roku 1922, nazvaný doslova Nosferatu, symfonie hrůzy.
Prohloubit divácký zážitek, to je cíl živého vystoupení skupiny Odnaha, která bude čerpat zejména ze svých skladeb. \"Do jednotlivých scén jsme implementovali naše vlastní písně, lépe řečeno jejich frakce a na pomoc jsme si přizvali Anežku Štecovou. Svou hrou na piáno dodává celému projektu tu správnou náladu,“ vysvětluje frotman kapely Odnaha Ivan Macek.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Upír Nosferatu vychází zcela z Strokerova Draculy, který ale Murnauovi posloužil spíše jako výchozí inspirace. Snímek v sobě kombinuje vlivy vrcholící vlny expresionismu v německé kinematografi i, upírské motivy a Murnauovu snahu čerpat fascinující obrazy přímo z nalezených přírodních reálií. Příběh stárnoucího hraběte Orloka, za kterým přijíždí obchodník kvůli jednání, Murnau ztvárnil pomocí inovativních filmových prostředků – v souznění s expresionismem použil extrémní podhledy a nadhledy na postavy i předměty a výrazně pracuje s izolovaným prostorem.

Hodnocení a recenze

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.