Z-day: zdroje vs. peníze / život vs. smrt (blok přednášek a prezentací) 0+

various, various 0000, česká verze, 120 min

Kdo se pokouší nastavit nový světový řád a jak se tomu bránit? Jak věci v našich životech ovlivňují společnost u nás a v zahraničí? Jak se vypořádat se soumrakem naší civilizace růstu? Co to vlastně je trojčlenný sociální orgranimus? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v pásmu několika obsáhlých přednášek Andreasse Clausse, Ondřeje Vaňka a Petra Hradila, jež vás minimálně přinutí nad věcmi přemýšlet z neobvyklých úhlů pohledu.

Program bloku:

14:00 | Andreas Clauss: Peníze a právo

Ve Švýcarsku se v rámci TŘETÍ ANTICENZURNÍ KONFERENCE konala 9. 3. 2009 přednáška Andrease Clausse \"Peníze a právo\". Autor přednášky je už dvacet let činný ve finančním sektoru a velmi zábavně a srozumitelně vysvětluje pozadí finanční a hospodářské krize. Ukazuje, proč ke krizi muselo dojít, jaký budoucí vývoj se na nás chystá a jaké existují možnosti ubránit se tomu, aby z úmyslně nastoleného chaosu vyvstal Nový světový řád, vedoucí k zotročení lidstva a přesunu veškerých státoprávních záležitostí do rukou několika málo mocných jedinců. Nejedná se přesto o teorie spiknutí - fakta hovoří sama za sebe. Ačkoliv se přednáška týká závažných témat, Andreas Clauss je dokáže podat tak živě, že se zároveň pobavíte jako v nejlepším kabaretu - ačkoli vás bude zároveň i trochu mrazit... a zároveň v závěru nabízí alternativu. Alternativu sice těžko představitelnou a obtížně proveditelnou, ale určitě takovou, která strojí za zamyšlení. Ukazuje, že cesta může být pomocí osamostatnění se a návratu k původním hodnotám. www.paprsky.de

16:00 | The Story of Stuff

Od jejich těžby až po prodej, užívání a likvidaci, všechny věci v našich životech ovlivňují společnost u nás doma i v zahraničí, a přesto většina tohoto dění je skryta našemu pohledu. Příběh věcí je 20ti minutový svižný a fakty nabitý pohled na rub našich vzorců produkce a spotřeby. Příběh věcí odhaluje spojení mezi mnohými environmentálními a sociálními problémy a vyzývá nás k vytvoření více udržitelného a rovnoprávného světa. Něco vás naučí, rozesměje vás a možná i jednou provždy změní způsob, jakým se díváte na všechny ty věci ve svém životě. www.storyofstuff.com

16:30 | Ondřej Vaněk: Bartlettovy zákony udržitelnosti aneb soumrak civilizace růstu

Dr. Albert Bartlett (*1923) je emeritním profesorem fyziky na Coloradské universitě v Boulderu (USA). Svým dlouholetým soustředěním na varování před populační explozí (přednášku Arithmetic, Population and Energy - Aritmetika, populace a energie - pronesl od r. 1969 asi 1600x) si vysloužil označení za neomalthusiánce. Jeho výrok, že největší chybou lidstva je neschopnost pochopit exponenciální funkci, se stal součástí akademického folklóru typu Murphyho zákonů. Na serveru The Oil Drum je stručné shrnutí jeho myšlenek ve formě 21 \"zákonů\", které by se daly shrnout do jediného \"Bartlettova zákona\": Exponenciální růst čehokoli vždy musí nutně skončit. ...aneb zamyšlení se nad soumrakem civilizace růstu s přídavkem o obnovitelných zdrojích energie, ekonomice a nutnosti změny. Čerpáno mj. z článků Jindřicha Kalouse na serveru www.blisty.cz

17:00 | Petr Hradil: \"Trojčlenný sociální organismus - hnutí Nadělme si svobodu!\"

Motto: „Jestliže budete společně hájit věc svobody, jež je věnem lidské přirozenosti, kdo vás přemůže?“ (J. A. Komenský) Trojčlenný sociální organismus (TSO) je společenský nástroj, který naprosto vylučuje dosavadní nadvládu korporací, korupce a moc „vyvolených”, zneužívání zákonodárné, soudní a výkonné moci, zneužívání školství a hromadných sdělovacích prostředků, zneužívání peněz, přírodních zdrojů a základních životních potřeb. Správa veřejných věcí nebyla do dnešních dnů naplněna vzájemným lidským soužitím, kde platí tolerance, sounáležitost a pohoda. Chceme-li, aby v sociálních vztazích vládla tolerance, pak k tomu pouhá idea nestačí. K tomu je třeba zavést taková sociální pravidla hry, která intoleranci oproti toleranci znevýhodní. TSO taková pravidla přináší. Systém vychází z antroposofie Rudolfa Steinera a odděluje: 1. sféru kulturně-duchovní, 2. sféru právně-politickou a 3. sféru ekonomickou, přičemž každá tato oblast má své vlastní principy, které se odrážejí i v uspořádání systému TSO. Pokud má ve skutečné demokracii vládnout většina, pak tuto ideu zajistí pouze a jen právo veta, neboť dává vládu všem občanům v obci, nikoli menšině zkorumpovatelných zastupitelů, poslanců a ministrů. Svoboda a lidská důstojnost je možná a reálná! www.tso.cz

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.